Weesper Cafedrive

Beste bridgevrienden,

Op 11 mei 2019 heeft de Weesper Bridge Club voor de 35ste keer de Weesper Café Drive georganiseerd.
Gelukkig was het weer een groot succes.
Helaas was het ook de laatste Weesper Café Drive, want er is na rijp beraad besloten deze niet meer organiseren.

Ons ledenaantal is erg afgenomen, waardoor de organisatie van de cafédrive op de schouders van slechts enkele bestuursleden rustte.
Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven te stoppen met de organisatie.
Zonder de ervaring van hen wil het bestuur geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de organisatie van dit grote toernooi.

Verder bleek het steeds lastiger, voldoende bridgelocaties te vinden.
Veel horecaondernemers wilden niet meer mee doen, omdat er tijdens het bridgen te weinig werd omgezet.

We willen jullie heel hartelijk danken voor jullie (soms jarenlange) deelname aan dit gezellige toernooi.
We hopen dat jullie goede herinneringen bewaren aan de Weesper Café Drive.

Met vriendelijke groet,

Roland de Vries, Theo den Haan en Andrei Malkiewicz
Bestuur van de Weesper Bridge Club